nevedėlis


nevedėlis
nevẽdėlis sm. (1); Lex26, Q138, B kas nevedęs, viengungis: Ištisus vakarus klubuose sėdėdavo, šaltai pasiginčydavo nevedėlių draugijoje .

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • nevedėlis — nevẽdėlis dkt …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • nevedeklis — sm. SD11 žr. nevedėlis …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nevedys — nevedỹs sm. (3b), nevẽdis (2) žr. nevedėlis: Mano brolis buvo nevedỹs Mrk. Luomą nevẽdžių ir našlystės, kaip nepadorų, regimai peikt turėjo DP68. Vienokig norint luomas vedusių ir tekėjusių geras yra, bet geresnis nevedžių, našlių ir mergų… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nevedžia — sm. SD11, N, Kos58 žr. nevedėlis …   Dictionary of the Lithuanian Language